Dit wordt het nieuwe kader voor elektrische steps vanaf 2023 in Nederland

De toelating van de elektrische step op de openbare weg in Nederland is al lange tijd een gevoelig dossier. Het eerder aangekondigde hernieuwde kader voor LEV’s (Lichte Elektrische Voertuigen) is inmiddels rond en zal naar verwachting in het najaar van 2023 ingaan.

Wat gaat dit concreet betekenen voor het gebruik van een e-step in Nederland? We zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

In het kort: dit gaat er veranderen

 • De minimumleeftijd voor het besturen van een elektrische step wordt 16 jaar
 • De maximumconstructiesnelheid wordt 25 kilometer per uur
 • Het maximale gewicht van een elektrische step is vastgesteld op 55 kg
 • Een kenteken wordt verplicht
 • Een helm wordt niet verplicht
 • Bestuurders van een elektrische step zullen gebruik gaan maken van het fietspad
 • Elke elektrische step zal onder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) vallen 
 • Nieuwe e-steps worden via goedkeuring en toezicht op het fabricageproces toegelaten tot de weg
 • De RDW zal aangewezen worden als onafhankelijke goedkeuringsinstantie.
 • Het streven blijft om op termijn naar een Europees kader voor LEV’s te gaan
 • De verwachte intreding van het nieuwe kader is per najaar 2023

Van nationaal naar Europees kader

Met het nieuwe kader wilt de minister zeker stellen dat e-steps die zijn toegelaten technisch veilig zijn en veilig gebruikt worden binnen het bestaande verkeer. Daarnaast moet het kader meer helderheid bieden naar consumenten, fabrikanten en wegbeheerders. 

Voor e-steps die binnen het huidige kader goedgekeurd zijn voor de openbare weg gaan alleen de gebruikerseisen gelden. 

Het doel blijft om uiteindelijk te komen tot een Europees kader voor LEV’s om een lappendeken van verschillende regels in de lidstaten te voorkomen.

Zodra voor LEV’s een toelatingskader op EU-niveau gereed is, komt een deel van het voorliggende nationale kader (met name de technische toelatingseisen) te vervallen.

De gesprekken over een Europees kader voor LEV’s bevinden zich nog in de beginfase en vergen tijd.

Leestip: de huidige verschillen in EU-wetgeving voor de elektrische step.

Technische eisen

De set van technische eisen is in detail uitgewerkt door de RDW. Hierbij zijn de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen, Verordening (EU) nr. 168/2013, het Duitse toelatingskader en de eisen aan Persoonlijke lichte elektrische voertuigen (EN 17128:2020) als uitgangspunten genomen. 

Deze uitgewerkte set eisen wordt nu gecheckt door experts van de TU-Delft, TNO, SWOV en HAN. Hierna zullen deze aan een bredere groep stakeholders worden voorgelegd. 

Het gaat hierbij om specifieke eisen aan bijvoorbeeld de reminrichting, verlichting en banden. De verwachting is dat deze set eind september vastgesteld kan worden.

OnderwerpNieuwe eisen e-step
Mimimumleeftijd16 jaar
HelmplichtNee
Verplicht rijbewijsNee
KentekenplichtJa
Plek op de wegFietspad
Toezicht en keuringGoedkeuring door de RDW
Maximale afmetingen voertuig2 x 0,75 x 1,50 m
Maximumsnelheid25 km/h
Maximaal gewicht55 kg
Maximaal vermogenBekend vanaf september 2021

Maximale massa

Het maximale gewicht van een elektrische step is vastgesteld op 55 kg. Dit is in lijn met het Duitse nationaal kader. 

Het uitgangspunt hierbij is dat een defect voertuig met (bijvoorbeeld) geblokkeerde wielen nog handmatig weg te trekken of duwen is van een gevarenzone. 

Toelating op de openbare weg

Nieuwe e-steps zullen via goedkeuring en toezicht op het fabricageproces toegelaten worden tot de openbare weg, om de veiligheid goed te kunnen borgen.

Dit alles gebeurt onder verantwoordelijkheid van de RDW als onafhankelijke goedkeuringsinstantie.

De reden dat voor goedkeuring is gekozen is dat het om nieuwe voertuigen gaat waar nog niet veel ervaring mee is.

Maximumsnelheid en vermogen

De maximumconstructiesnelheid is vastgesteld op 25 kilometer per uur. Daarmee is dit gelijk aan die van elektrische fietsen en bijzondere bromfietsen. Het doel is om dit zoveel mogelijk in lijn te trekken met een fiets.

De vaststelling van het maximale vermogen van een e-step maakt onderdeel uit van de nadere uitwerking van de technische eisen.

Naar verwachting zijn deze eind september bekend.

Kenteken en verzekering

Voor het gebruik op de weg geldt dat de e-step een kenteken zal krijgen en onder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) gaat vallen.

De uitwerking hiervan wordt samen met de RDW gedaan en zal ook eind september gereed zijn.

Helmplicht

Het gebruik van een helm op een elektrische step zal niet verplicht worden. Ook hier wordt de lijn doorgetrokken die geldt voor elektrische fietsen en bijzondere bromfietsen.

Plek op de weg

Bestuurders van een elektrische step zullen gebruik gaan maken van het fietspad. Hiermee wil de minister de snelheidsverschillen op de rijbaan zo beperkt mogelijk houden. 

In de komende periode wordt het nieuwe kader vertaald in wet- en regelgeving. De beoogde datum van inwerktreding is het najaar van 2023.

Ook wordt in deze wetswijziging de mogelijkheid gecreëerd om een rijbewijsplicht voor het besturen van een e-step in te voeren.

Welke e-step mag er straks wél de weg op?

Het nieuwe kader zal erg gaan lijken op het nationaal Duitse kader. Kijken we naar de e-steps die hier de weg op mogen, dan zien we dat de welbekende Xiaomi stepjes hier niet toegestaan zijn.

Wat mag er dan wel? Segway Ninebot heeft hier bijvoorbeeld slim op ingespeeld, door een aangepaste variant van de Ninebot Max G30 Ninebot Max G30D uit te brengen.

De step is op maat gemaakt om te voldoen aan de technische eisen met betrekking tot vermogen, snelheid, gewicht, remmen, stuur, verlichting, reflectoren en andere parameters.

Qua uiterlijk is er weinig veranderd en lijkt de Ninebot Max G30D op een klassieke elektrische step:

Ninebot Max G30 vs Ninebot Max G30D

Bekijk hier de regels en toegelaten e-steps voor de openbare weg in Duitsland.

Bronnen

Voor het samenstellen van deze pagina is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen:

De huidige stand van zaken
Lees meer over de huidige regels voor e-steps in Nederland en bekijk welke e-steps momenteel wél legaal de weg op mogen.

Logo