Europese Commissie bevestigt ongeschiktheid huidige LEV wetgeving

De Europese Commissie heeft deze week tegenover beroepsorganisatie LEVA-EU bevestigd dat de huidige wetgeving voor Licht Elektrische Voertuigen ongeschikt is. Volgens LEVA-EU-manager Annick Roetynck is het nu van essentieel belang dat er een nieuw regelgevingskader komt dat specifiek gericht is op lichte elektrische voertuigen.

Een nieuwe overwinning

LEVA-EU viert deze week haar nieuwe overwinning. Na het voeren van campagne voor het elimineren van LEV uit de Machinerichtlijn, heeft de Europese Commissie deze week erkend dat deze niet geschikt is voor voertuigen. De Machinerichtlijn is in het leven geroepen om een ​​gemeenschappelijk veiligheidsniveau te waarborgen voor machines die op de Europese markt worden gebracht.

De uitspraak van de Europese Commissie is een eerste stap om LEV-bedrijven in staat te stellen om hun volledige potentieel te realiseren. Deze bedrijven worden momenteel sterk gehinderd door verouderde wetgeving,

Nood aan aparte wetgeving

In opdracht van de Europese Commissie heeft het transportadviesbureau TRL een onderzoek naar marktontwikkeling en gerelateerde verkeersveiligheidsrisico’s voor licht elektrische voertuigen. Hieruit blijkt onder andere dat de huidige typegoedkeuringswetgeving evenmin geschikt is voor goedgekeurde LEV zoals e-bikes, e-scooters en hoverboards. TRL stelt dat er nood is aan aparte wetgeving.

Sommige elektrische voertuigen zoals de speed pedelec of cargofiets met meer dan 250W vermogen, vallen momenteel onder typegoedkeuring. Andere voertuigen, zoals de elektrische step, zijn momenteel uitgesloten van typegoedkeuring en vallen hiermee onder de Machinerichtlijn.

Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek van TRL is om voor dit type voertuigen een ​​specifiek regelgevend kader te creëren. Daarnaast wordt aanbevolen om de verkeersregels voor nieuwe LEV af te stemmen op de fietsregelgeving en de maximumsnelheid vast te stellen op 25 of 30 km/u.

Ook in Nederland wordt er gekeken naar een nieuw kader voor de elektrische step. Lees hier meer over het gebruik van een e-step op de openbare weg in Nederland.

Nog niet direct van kracht

De uitspraak van de Europese Commissie klinkt hoopvol voor gebruikers van licht elektrische voertuigen. Volgens Annick Roetynck kan het echter nog wel een tijd duren voor de uitspraak daadwerkelijk wordt omgezet in acties.

“De studie is nog niet afgerond en de Commissie concludeerde dat als ze een herziening zouden opstarten, dit niet voor de tweede helft van 2022 van start zou gaan. LEVA-EU zal deze timing t.a.v. de Commissie blijven in vraag stellen, aangezien we van mening zijn dat de huidige wetteksten LEV-bedrijven schade toebrengen.​”

OVER LEVA EU
LEVA-EU is de enige handelsvereniging in Europa die exclusief werkt voor lichte elektrische voertuigen (LEV’s). LEVA-EU staat voor Light Electric Vehicle Association in Europe (LEVA-EU) en is opgericht in 2017. De organisatie vertegenwoordigt de strategische belangen van retailers, dealers, distributeurs, fabrikanten en leveranciers van lichte elektrische voertuigen om de ontwikkeling, verkoop en het gebruik van LEV’s in de EU te promoten.

Logo